Nieuws
28-12-2018
Aarzelend begin griepepidemie in Nederland
Flair Damestas Bulaggi Envelope Blauw Donker Tassen Feminine R3A4Lq5j

In Nederland is er sprake van een griepepidemie. Dit blijkt uit onderzoek van Nivel in samenwerking met het Nationaal Influenza Centrum, dat gebaseerd is op de gegevens die de huisartsen van Nivel Zorgregistraties eerste lijn peilstations verzamelen. De onderzoekers spreken van een griepepidemie wanneer aan twee voorwaarden is voldaan. Ten eerste moeten de geregistreerde huisartsen twee weken achter elkaar meer dan 51 patiënten met griepachtige klachten per 100.000 inwoners  hebben gerapporteerd. Ten tweede moet het RIVM griepvirus hebben aangetoond in de neus- en keelmonsters van een substantieel aantal van deze patiënten. Nu, in week 51, is dit het geval.

Afgelopen week kwamen 70 op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten bij de huisarts. Bij 23% van de neus- en keelmonsters die bij deze patiënten werden afgenomen, werd griepvirus aangetoond. Daarnaast werd bij 38% RS (respiratoir syncytieel)-virus aangetoond. Vooral onder kinderen van 0 tot 4 jaar is het aantal dat met griepachtige klachten bij de huisarts komt, hoog.

Griep of geen griep?
In de wintermaanden hebben veel mensen griepachtige verschijnselen zoals keelpijn, hoesten, hoofdpijn, een loopneus of lichte spierpijn. Er zijn meerdere virussen die deze klachten kunnen veroorzaken, zoals het rhinovirus en het RS-virus. Alleen wanneer de luchtweginfectie veroorzaakt wordt door een griepvirus (influenzavirus) is er sprake van griep (influenza). Dit gaat vaak gepaard met snel stijgende koorts, hoofdpijn, fikse keelpijn, hoesten en/of spierpijn. Ook misselijkheid en diarree kunnen daarbij horen. Vooral bij ouderen die niet tegen griep gevaccineerd zijn, kan griep leiden tot een longontsteking.

Griepcijfers van week 51
In de afgelopen week hebben 70 op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten hun huisarts bezocht en in de week ervoor 63 op de 100.000 inwoners, zo meldt Nivel Zorgregistraties. Bij 23% van deze patiënten heeft het RIVM het griepvirus vastgesteld in een neus- en keelmonster. De influenzavirussen die dit seizoen tot nu toe zijn gevonden, zijn verschillend: influenza A(H1N1)pdm09  (62%), A(H3N2) (15%) en influenza B virussen (23%). Daarnaast wordt in de neus- en keelmonsters van deze patiënten regelmatig het RS-virus of rhinovirus (verkoudheidsvirus) gevonden.

Voldoende drinken
Nivel-onderzoeker en huisarts-epidemioloog Gé Donker: ‘De meeste mensen zijn er met een paar dagen rust, voldoende drinken en zo nodig pijnstillers weer bovenop. Het hoesten houdt vaak langer aan en ook de conditie is niet meteen weer op peil. Als de koorts langer aanhoudt dan vijf dagen, de klachten erger zijn dan je zou verwachten bij griep of je krijgt last van benauwdheid, is het verstandig contact op te nemen met de huisarts.’ Meer informatie over symptomen van griep en hoe te handelen bij griep is te vinden op de website thuisarts.nl.

Jouw Maat Bags Reistassen Op Voor Auto Car QrCsdhxoBt

Nivel Zorgregistraties eerste lijn en de peilstations
Nivel Zorgregistraties eerste lijn maakt gebruik van gegevens die routinematig in de zorg worden verzameld bij verschillende eerstelijnsdisciplines. Onder meer bij bijna 500 huisartspraktijken met ruim 1,8 miljoen ingeschreven patiënten. Ruim 40 van deze praktijken – de peilstations – rapporteren ook wekelijks over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in routineregistraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen, zoals griep. Deze peilstations bestaan sinds 1970. Sinds 1992 neemt een deel van de peilstation-huisartsen ook neus- en keelmonsters af bij patiënten met griepachtige klachten, voor onderzoek naar oorzakelijke virussen bij het RIVM.

Zie ook www.nivel.nl/nl/griepJouw Maat Bags Reistassen Op Voor Auto Car QrCsdhxoBt, www.rivm.nl/griep en  https://www.erasmusmc.nl/viroscience/diagnostics/nieuwsbrief-influenza/

Thema
Jouw Maat Bags Reistassen Op Voor Auto Car QrCsdhxoBt

Gerelateerd aan dit bericht: